بایگانی

استفاده از زبان فارسی در عنوان پاسخ آماده

کنترل پنل DirectAdmin بصورت پیش‌فرض، از encoding در عنوان پاسخ‌های آماده پشتیبانی نمی‌کنند، جهت فعال کردن آن، مراحل زیر را طی نمایید:

ابتدا به مسیر زیر رفته
/etc/exim.conf
حال کد زیر را به بخش uservacation و userautoreply اضافه نمایید:
headers = Content-Type: text/plain; charset=”UTF-8″
یکی از دو کد زیر را انتخاب و به فایل اضافه نمایید:
subject = “${if def:h_Subject: {Autoreply: \”${escape:${length_50:$rh_Subject:}}\”} {Autoreply Message}}”
subject = ${if def:h_subject: \
{Autoreply: ${rfc2047:${quote:${escape:${length_60:$h_subject:}} }} }\
{Autoreply Message} \
همچنینمی‌توانید از $rh_Subject به جای $h_Subject استفاده نمایید.