پیفام خطای Died at /usr/local/cpanel/Cpanel/Hulk.pm line 92

پیفام خطای Died at /usr/local/cpanel/Cpanel/Hulk.pm line 92

در صورتی که در Cpanel و یا WHMبا پیغام زیر روبرو شدید لطفا بین ۱۰ تا ۱۵دقیقه بعد دوباره به صفحه‌ی مورد نظر وارد شوید و اگر مشکل برطرف نشده بود نام سایت خود را به بخش پشتیبانی اعلام کنید تا مورد بررسی شود.
Internal Server Error

Died at /usr/local/cpanel/Cpanel/Hulk.pm line 92.

برچسب‌ها:

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.