• پلان ها
 • فضا
 • پهنای باند
 • سیستم عامل
 • هارد دیسک
 • کنترل پنل
 • وب سرور
 • SNI
 • محل سرور
 • پارک دامنه
 • ادون دامین
 • SSL رایگان
 • نسخه PHP
 • قیمت ماهانه
 • قیمت سالانه
 • PL-01
 • 50 مگابایت
 • نامحدود
 • Cloud Linux
 • Enterprise Class
 • cPanel
 • LiteSpeed
 • دارد
 • آلمان
 • نامحدود
 • انتخابی
 • دارد
 • انتخابی
 • 4,000 تومان
 • 16,000 تومان
 • PL-02
 • 100 مگابایت
 • نامحدود
 • Cloud Linux
 • Enterprise Class
 • cPanel
 • LiteSpeed
 • دارد
 • آلمان
 • نامحدود
 • انتخابی
 • دارد
 • انتخابی
 • 4,500 تومان
 • 23,000 تومان
 • PL-03
 • 250 مگابایت
 • نامحدود
 • Cloud Linux
 • Enterprise Class
 • cPanel
 • LiteSpeed
 • دارد
 • آلمان
 • نامحدود
 • انتخابی
 • دارد
 • انتخابی
 • 6,000 تومان
 • 31,000 تومان
 • PL-04
 • 500 مگابایت
 • نامحدود
 • Cloud Linux
 • Enterprise Class
 • cPanel
 • LiteSpeed
 • دارد
 • آلمان
 • نامحدود
 • انتخابی
 • دارد
 • انتخابی
 • 7,000 تومان
 • 38,000 تومان
 • PL-05
 • 1 گیگابایت
 • نامحدود
 • Cloud Linux
 • Enterprise Class
 • cPanel
 • LiteSpeed
 • دارد
 • آلمان
 • نامحدود
 • انتخابی
 • دارد
 • انتخابی
 • 8,500 تومان
 • 47,000 تومان
 • PL-06
 • 2 گیگابایت
 • نامحدود
 • Cloud Linux
 • Enterprise Class
 • cPanel
 • LiteSpeed
 • دارد
 • آلمان
 • نامحدود
 • انتخابی
 • دارد
 • انتخابی
 • 10,000 تومان
 • 59,000 تومان
 • پلان ها
 • فضا
 • پهنای باند
 • سیستم عامل
 • هارد دیسک
 • کنترل پنل
 • وب سرور
 • SNI
 • محل سرور
 • پارک دامنه
 • ادون دامین
 • SSL رایگان
 • نسخه PHP
 • قیمت ماهانه
 • قیمت سالانه
 • PL-07
 • 3 گیگابایت
 • نامحدود
 • Cloud Linux
 • Enterprise Class
 • cPanel
 • LiteSpeed
 • دارد
 • آلمان
 • نامحدود
 • انتخابی
 • دارد
 • انتخابی
 • 11,000 تومان
 • 72,000 تومان
 • PL-08
 • 4 گیگابایت
 • نامحدود
 • Cloud Linux
 • Enterprise Class
 • cPanel
 • LiteSpeed
 • دارد
 • آلمان
 • نامحدود
 • انتخابی
 • دارد
 • انتخابی
 • 12,000 تومان
 • 85,000 تومان
 • PL-09
 • 5 گیگابایت
 • نامحدود
 • Cloud Linux
 • Enterprise Class
 • cPanel
 • LiteSpeed
 • دارد
 • آلمان
 • نامحدود
 • انتخابی
 • دارد
 • انتخابی
 • 13,500 تومان
 • 98,000 تومان
 • PL-10
 • 6 گیگابایت
 • نامحدود
 • Cloud Linux
 • Enterprise Class
 • cPanel
 • LiteSpeed
 • دارد
 • آلمان
 • نامحدود
 • انتخابی
 • دارد
 • انتخابی
 • 15,000 تومان
 • 111,000 تومان
 • PL-11
 • 8 گیگابایت
 • نامحدود
 • Cloud Linux
 • Enterprise Class
 • cPanel
 • LiteSpeed
 • دارد
 • آلمان
 • نامحدود
 • انتخابی
 • دارد
 • انتخابی
 • 18,000 تومان
 • 143,000 تومان
 • PL-12
 • 10 گیگابایت
 • نامحدود
 • Cloud Linux
 • Enterprise Class
 • cPanel
 • LiteSpeed
 • دارد
 • آلمان
 • نامحدود
 • انتخابی
 • دارد
 • انتخابی
 • 23,000 تومان
 • 169,000 تومان

مشخصات سخت افزاری هاست لینوکس

Hard Class Enterprise

Port 1Gbit/s

RAM 64GB DDR4

Intel® Core™ i7-6700